Documenten bij opname

U kan uw vragen stellen aan onze sociale assistente of een afspraak maken om de instelling te komen bezoeken. Op werkdagen kan u ons telefonisch bereiken van 8u30 tot 12u15 en van 13u tot 17u.

Telefoonnummers :

Algemeen nummer: 02/373 64 11

Sociale dienst : 02/373 64 03

 E-mail : info@nazarethrvt.be

Op deze site kan u verschillende documenten raadplegen:

opname-aanvraag

de Katzschaal

het medisch dossier

het verpleegdossier

de overeenkomst

het intern reglement met praktische regelingen (bijlage 1), bijlage 6 (de procedure van informatieoverdracht voor bewoners en hun naasten), bijlage 7 (de klachtenprocedure) en bijlage 8 (gegevens van de interne contactpersoon)