Info familie

In Nazareth schenken we in het bijzonder aandacht aan de plaats van de familie en de naasten van de bewoners.

Daarom zijn de bezoekuren zeer ruim: van 10u tot 20u.

Ze zijn steeds van harte welkom op alle activiteiten die in de instelling worden georganiseerd, ook tijdens uitstappen. Het programma met de activiteiten wordt opgehangen in de liften en op het uithangbord in de inkomhal.

 

Eenmaal per trimester worden alle families uitgenodigd op een Participatieraad van de families. Deze bijeenkomsten dienen in eerste instantie om bepaalde informatie door te geven over de organisatie van de instelling of over ervaren moeilijkheden (dementie, stervensbegeleiding, voeding, ...). Ze schenken de families ook de gelegenheid om hun mening te geven, problemen aan de orde te brengen, in de instelling meegemaakte situaties aan te halen, ... om zo de directie de kans te geven de kwaliteit van haar diensten te verbeteren.