Informatie coronavirus

Hierbij nieuws in verband met de versoepelingsmaatregelen in Nazareth.
De gezondheidssituatie laat ons op dit moment toe om vanaf 21 september 2020 enkele aanpassingen door te voeren.
Deze beslissingen werden genomen in overleg met onze Coördinerende en Raadgevende Arts rekening houdend met de huidige richtlijnen van Iriscare.

Aanpassing van de bezoekregeling. U vindt alle uitleg in de rubriek "bezoek families".  

Uitstapjes in de wijk/wandelingen worden weer toegelaten.  

Pakjes mogen weer op de kamer van de bewoner gelegd worden. Dit kan tijdens het bezoekmoment. Eén bezoeker mag zich naar de wooneenheid begeven.  

De familie zal in de kamer van de bewoner de was opnieuw zelf kunnen opvolgen.

Het aantal activiteiten op de wooneenheden neemt toe.   

De cafetaria wordt in de namiddag opengesteld voor de bewoners en hun bezoek.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze nieuwe bepalingen van de ene dag op de andere dag stopgezet kunnen worden indien de gezondheidssituatie ons daartoe dwingt of indien we merken dat de voorschriften niet worden gerespecteerd. 

We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de maatregelen nauwgezet op te volgen zodat we het coronavirus geen kans geven.