Contact met de familie

Vanaf 21 september 2020 mag één bezoeker de bewoner terug naar zijn wooneenheid begeleiden.  Een kort gesprek met een lid van het zorgteam kan dan plaatsvinden maar er wordt gevraagd om de duur zo kort mogelijk te houden.  Telefonisch contact geniet de voorkeur.  

Om de familie de kans te geven inlichtingen te vragen over hun naaste, organiseren we een telefoonpermanentie tijdens de weekdagen van 13.30u tot 15u op de vaste lijn van de wooneenheid.

Indien er zich een acuut probleem voordoet zal de verpleegkundige of hoofdverpleegkundige zelf contact opnemen met de familie.

Videoconferentiegesprekken kunnen nog steeds  georganiseerd worden maar er zal voorrang gegeven worden aan de bewoners die geen bezoek ontvangen.

Gelieve daarvoor contact op te nemen met de dienst ergotherapie:  ergo@nazarethrvt.be of 02/373 65 59.