Afgeven voeding, drank, …

Voor het afgeven van voeding of drank is dezelfde maatregel van toepassing als voor het linnen.

We vragen u om dit in de mate van het mogelijke te beperken.