Uitstappen buiten de instelling

Vanaf maandag 13 juli worden uitstappen buiten de instelling toegelaten (persoonlijke boodschappen, wandelingen, …) voor bewoners die Covid-negatief zijn en dit enkel tijdens de week en tijdens de openingsuren van de receptie (tussen 9u en 12u en tussen 13u en 17u). Tijdens die uitstappen dienen de bewoners verplicht een masker te dragen. De handen dienen gewassen te worden bij het verlaten van het gebouw en bij terugkeer. Nauw contact met derden dient vermeden te worden. 

Uitstappen in familieverband zijn eveneens toegelaten voor Covid-negatieve bewoners, voor zover de familieleden op erewoord verklaren dat ze minstens 14 dagen geen symptomen van Covid hebben vertoond. 

Al deze uitstappen dienen georganiseerd te worden in samenspraak met de hoofdverpleegkundige van de afdeling. Vertrek en terugkeer van een uitstap kunnen enkel plaatsvinden gedurende de week en tijdens de openingsuren van de receptie (d.w.z. tussen 9u en 12u en tussen 13u en 17u). Voor meerdaagse uitstappen kan dit bijvoorbeeld betekenen: vertrek op vrijdag om 15u en terugkeer op maandagochtend om 11u.

De familieleden die de bewoner komen ophalen of terugbrengen dienen zich bij de receptie aan melden en daar te wachten. 

Alle preventieve maatregelen tijdens deze uitstappen blijven noodzakelijk: goede handhygiëne bij vertrek en terugkeer, zoveel mogelijk een masker dragen, afstand houden indien mogelijk,…

Alle bewoners die buitenshuis in contact geweest zijn met derden dienen na terugkeer steeds verplicht een mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke ruimten van Nazareth en 1,5 m afstand te houden van medebewoners en dit minstens gedurende zeven dagen.