Bezoek families

Vanaf 18 mei 2020 zullen wij een planning opmaken om op afspraak en onder begeleiding één bezoeker per bewoner toe te laten.

Organisatie:

In de mate van het mogelijke mag de bewoner kiezen wie hem of haar als eerste mag bezoeken. Deze persoon zal door ons gecontacteerd worden om een afspraak vast te leggen.

Voor de bewoners die niet in staat zijn een keuze te maken, zal de eerste contactpersoon (zoals genoteerd in het dossier van de bewoner) door ons gecontacteerd worden om te bespreken wie op bezoek zal komen.

De bezoeken zullen beperkt worden tot een ½ uur en georganiseerd worden in de ergotherapiezaal waar we de afstandsregel van 1,5m zullen respecteren. Fysiek contact met de bewoner zal nog niet mogelijk zijn.

Momenteel kunnen wij één bezoek/bewoner per 2 weken voorstellen.

De bezoekers dienen zelf hun mondmasker mee te brengen en te dragen om toegang tot de instelling te krijgen.

Bezoekers die een lichaamstemperatuur van 37,5° C hebben of meer, kunnen niet toegelaten worden.

We vragen aan de bezoekers om buiten te wachten en daar eveneens de ‘social distancing’ te respecteren. Eén van onze medewerkers zal u komen onthalen en u verdere instructies geven.

Het is belangrijk om op tijd (maar niet te vroeg) aanwezig te zijn om de organisatie van het bezoek vlot te laten verlopen.

Elke bezoeker zal een verklaring op erewoord dienen in te vullen en te ondertekenen. U kan dit in bijlage vinden door de link aan te klikken. Om tijd te winnen, kan u dit op voorhand invullen.

De rechtstreekse overhandiging van pakjes of voorwerpen blijft verboden.  De pakjes kunnen enkel op dinsdag- en vrijdagnamiddag bezorgd worden zoals eerder meegedeeld.