Fixatie

Het RVT Nazareth dient te zorgen voor de veiligheid van iedere bewoner en houdt hierbij rekening met de fysieke, psychische en sociale gezondheid voor een kwaliteitsvolle zorg op maat.

Het huis engageert zich ertoe om de wet omtrent de rechten van de patiënt te respecteren en om kwaliteitsvolle zorg op maat te bieden.

In de eerste plaats wensen wij zo weinig mogelijk gebruik te maken van fixatiemiddelen. Indien er geen alternatief is, wordt de beslissing tot fixatie genomen in samenspraak met het interdisciplinaire team en dit met het meest geschikte middel en binnen de kortst mogelijke tijdspanne.

De bewo(o)n(st)er en/of diens familie worden bij dit proces betrokken.