Voorstelling

Het Rust- en verzorgingstehuis Nazareth is een woonplaats voor ouderen die zwaar zorgbehoevend zijn. Nazareth biedt hen een nieuwe thuis die beantwoordt aan de hulp en de zorgen waar ze behoefte aan hebben en zorgt ervoor dat ze hun leven kunnen verderzetten in een gemoedelijke en familiale sfeer.

 

Nazareth verwelkomt voornamelijk ouderen die een deel van hun fysieke, psychische en/of cognitieve vaardigheden verloren zijn omwille van hun hoge leeftijd of een invaliderende ziekte.

De instelling heeft een christelijke overtuiging en respecteert ieders overtuiging.

Elke persoon wordt er verwelkomd met respect voor zijn persoonlijke levensloop en wordt als een volwaardig persoon beschouwd en behandeld.

Het huis kan 159 residenten onthalen, verdeeld over 7 wooneenheden met één- en tweepersoonskamers.

De instelling heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor personen die getroffen zijn door dementie en biedt hen een specifieke begeleiding in 5 wooneenheden die aangepast zijn aan hun moeilijkheden. (blok A)

In blok B van het gebouw zijn er 2 wooneenheden waar personen met fysieke zorgnoden kunnen opgevangen worden.