Fac Similiter vzw

De vzw Fac Similiter werd opgericht in 1975 met als opdracht de missie van de Congregatie van de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven verder te zetten.

De vzw laat zich inspireren door de parabel van de barmhartige Samaritaan.  Ze wil op een eigentijdse manier deze evangelische inspiratie levendig houden.

Daarom gelooft de vzw in een eeuwenoude traditie van dienende liefde waarin de rechten, de waardigheid en de verantwoordelijkheid van ieder worden gerespecteerd. 

De vzw heeft daarom als naam Fac Similiter
(vertaling: Doe evenzo) gekozen. Dit zijn de twee laatste woorden van de parabel van de barmhartige Samaritaan.

Elke medewerker is een onmisbare schakel in een lange ketting die doorheen de tijd deze missie gestalte geeft.

Het logo van de vzw oogt jong, speels en fris en drukt verbondenheid en samenhorigheid uit tussen jong en minder jong (kinderen, ouders en grootouders). 
Er zit dynamiek, vertrouwen en vreugde in.