Maandelijkse viering van de verjaardagen

Verjaardagensdata, op de wooneenheden tussen 14 u tot 16 u :


Woensdag 26/08/2020

Dinsdag 15/09/2020

Woensdag 28/10/2020

Woensdag 18/11/2020

Woensdag 09/12/2020