Verzorging en begeleiding

Het geheel van het zorgdepartement wordt geleid door twee personen : de coördinator ven de wooneenheden, Danielle Van Horenbeeck et de coördinator van de paramedische dienst, Bénédicte Vandenhove.  

Alle personen die in Nazareth  wonen hebben nood aan verzorging en hulp bij de dagdagelijkse activiteiten.

Daarom zullen verschillende personeelsleden interdisciplinair de bewoner bijstaan volgens hun persoonlijke behoeften, verwachtingen en ziekteverloop:

het verplegend team, onder leiding van een hoofdverpleegkundige, samengesteld uit verpleeg- en zorgkundigen;

het paramedisch team dat bestaat uit een aan de wooneenheid verbonden kinesitherapeut(e), ergotherapeuten, een logopediste en een pastorale werkster;

de huisarts, gekozen door bewoner zelf;

de coördinerende artsen die verbonden zijn aan de instelling;

een team vrijwilligers.